mandag 14. september 2009

Lese lese

er grunnen til at jeg ikke er så tilgjengelig lenger; bøker og lesing. Jeg tar mastergraden i sosialantropologi nå og da blir det ikke tid til så mye annet. Men det er interessant da. Sosialantropologi er jo liksom et fag som snur opp/ned på verden, ser verden med nye øyne.

Jeg tenkte jeg skulle skrive masteroppgave om uføretrygdete og linke det til idetitet, overgangsritualer og "pollution". Jeg tror hovedfokus vil være på tilsynelatende "friske" uføretrygdete, hvis jeg finner en måte å gjennomføre dette på da. Personvernet og taushetsplikten kan bli vanskelig i en sånn oppgave.

1 kommentar:

blondhild sa...

Hmmmm. Så dere har shopping som pensum på studiet. Interessant! Kniiiiz